# شعر_ها؟

جنگجوی بی سپر

    جنگجوی بی سپر                                                     گلوله ی شادی بخش برف بودی                                                 به صورتم که میخوردی یک دنیا شادی ونشاط به صورتم هجوم میاورد. ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 6 بازدید