# شعر_ها؟

مهاجر

      نوروزتون مبارک..  سال نو شما مبارک   امیدوارم که سال خوبی  داشته باشید.    امیدوارم که برق چشمهاتون از زندگی شفاف بشه.           مهاجر ... ادامه مطلب
/ 55 نظر / 16 بازدید

جنگجوی بی سپر

    جنگجوی بی سپر                                                     گلوله ی شادی بخش برف بودی                                                 به صورتم که میخوردی یک دنیا شادی ونشاط به صورتم هجوم میاورد. ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 15 بازدید

برف می بارد

      برف می بارد                                         ایکاش تخیل من نبود با اینهمه زحمتی که به پای                  احساس میدمد. و میشود گیاهی سیز                               ومی ... ادامه مطلب
/ 30 نظر / 22 بازدید

شمعها

    شمعها                                             صبح سرد پاییزی است . باید بلند شوم اما انگار نمی خواهم امروز را ببینم .  آفتاب را ببینم. ساعت ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 18 بازدید