# شعر_ها؟

جنگجوی بی سپر

    جنگجوی بی سپر                                                     گلوله ی شادی بخش برف بودی                                                 به صورتم که میخوردی یک دنیا شادی ونشاط به صورتم هجوم میاورد. ... ادامه مطلب
/ 44 نظر / 10 بازدید

شمعها

    شمعها                                             صبح سرد پاییزی است . باید بلند شوم اما انگار نمی خواهم امروز را ببینم .  آفتاب را ببینم. ساعت ... ادامه مطلب
/ 28 نظر / 11 بازدید