# از_ترس

دستم را از دستت می دزدم. احساسم را له می کنم. اما خونم را چه کنم؟. /برای تو

                       دستم را دستت  میدزدم. احساسم را له می کنم .اما خونم را چه کنم؟            برای تو                 این روزها کم خونم. اینقدر ... ادامه مطلب
/ 23 نظر / 12 بازدید