برف بهاریوقتی بهار و نوروز میرسد، وقتی اردیبهشت میرسد، هر متولد بهاری به ذهنش یک سال اضافه  میکند.این روزهای بهاری لغزان و این برفی که به روی موهایم مینشیند و چروکهایی که چهره‌ام را شاید مهربان تر میکند،مرا یاد یک سَن ریو از سُراینده‌ای ناشناش میاندازد.

نمی آشوبم آرامش برفی را
که بر کلاهم نشسته
از سرش برمیدارم و تماشایش میکنم.

ترجمه : رضی هیرمندی – مهرنوش پارساپور

آرامش دهۀ 30 را دوست دارم و این برفِ آهستگی که آرام آرام به ذهن، فکر وتجربه‌هام مینشیند.

برفاب بهار
کاج کهنه خم میشود
کمی بیشتر، امسال

هایکو از: ویرجینیا اِگرمه یر
ترجمه :  پگاه احمدی


معرفی کتاب: برف بهاری
 نویسنده: یوکیو میشیما
 ترجمه: غلامحسین سالمی – سمیا صیقلی
 نشر:  نگاه
چاپ:1391

/ 2 نظر / 24 بازدید
حالا

باز هم تکرار

affa

آدم برفی ها با زمستان می روند کلاغها با پاییز ما اما مسافران کدام فصلیم؟ سید حبیب نظاری