هر رخ شیدای ما سازی است تراشیده

 

 ساز ساز

جان ِساز را میتراشید
چوبهای ساکت جنگل
خش خشی آرام سر دادند
نه، مرگ با تبر نیز
خود آغاز تولدیست دیگر!

 

 


/ 1 نظر / 28 بازدید
اكرم

تراشيده شدن ساز وجودت فرخنده باد بانوي ترانه‌هاي كوچك.